شکوای سبز

 


خداوندا !
بر محمد و آل او درو فرست و چنانم تربیت کن که:
هرکه با من مکر ورزد با او به نصیحت برخیزم
و هرکه با من جفا میکند با او خوبی کنم
وهرکه محرومم میسازد بر او ببخشایم
و هرکه از من میبرد براو بپیوندم
و هرکه غیبتم را میکند خوبیش را بگویم
و نیکی را سپاس بگذارم و از بدی چشم بپوشم
خداوندا!
بر محمد و آل او درو فرست
و به زیور شایستگان آراسته ام گردان
و لباس تقوا پیشگان بر تنم بپوشان
تا به گسترش عدالت برخیزم و خشم را فرو خورم
و آتش آشوبها را خاموش کنم و اهل تفرقه را جمع کنم
و دلها را بهم پیوند دهم و خوبیها را افشا کنم و بدیها را بپوشانم
و نرمخویی و تواضع و حسن وسلوک و آرامش و خوش آخلاقی پیشه کنم
ودر فضیلت پیشی بجویم وراه ایثار بپویم و ترک ملامت بگویم
و دامنه بخشش و کرامتم را حتی بر آنان که حقشان نیست گسترده بدارم
و جز حق نگویم اگرچه سخت باشد
و گفتار وکردار خوبم را کوچکشمارم اگرچه بسیار باشد
و این صفات را درمن کمال ببخش با:
استمرار در اطاعت و همراهی با جماعت و کناره گیری از اهل بدعت و آنان که به رای خویش عمل کنند
خداوندا!
بر محمد و آل او درو فرست
و به هنگام پیری روزیت را بر من وسعت بخش
و گاه درماندگی قدرتم را افزون کن و به کسالت در عبادتت وکوری در راهت مبتلایم مکن
چنین نشود که در مسیر خلاف تو گام بزنم
و با مخالفین تو بنشینم و از دوستان تو کناره بگیرم.

بخشی از دعای مکارم الاخلاق


X